სამშაბათი, 05 მარტი, 2024
| | | |
 
თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი
მისამართი: შავთელის ქ. 26
ტელ: +995 (32) 298 65 90
ფაქსი: +995 (32) 298 65 89
ელ_ფოსტა: gabriadzetheatre@yahoo.com
ვებ გვერდი: www.gabriadze.com