სამშაბათი, 25 იანვარი, 2022
| | | |
 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზ. 17
ტელ: +995 (32) 272 68 68
ელ_ფოსტა: mail@rustavelitheatre.ge
ვებ გვერდი: www.rustavelitheatre.ge