შაბათი, 27 ნოემბერი, 2021
| | | |
 

ექსპო ჯორჯია – გამოფენების ცენტრი
მისამართი: წერეთლის გამზ. 118
ტელ: +995 (32) 234 11 00
ფაქსი: +995 (32) 235 11 00
ელ_ფოსტა: expo@expogeorgia.ge
ვებ გვერდი: www.expogeorgia.ge