ოთხშაბათი, 15 ივლისი, 2020
| | | |
 
თბილისის არქეოლოგიური მუზეუმი
მისამართი: აღმაშენებლის ხეივანი
ბილეთის ფასი: უფასო
 
მუზეუმი 1988 წელს ცნობილი ქართველი არქეოლოგის, თბილისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელის, როსტომ აბრამიშვილის (1924 -1996) მიერ დაარსდა. მუზეუმში თბილისის არქეოლოგიური გათხრებისას მოპოვებული მონუმენტები ინახება. მათ შორის, მსოფლიოში ყველაზე ძველი მოკალული ბრინჯაოს ნივთები დელისის ნამოსახლარიდან, ვერცხლით ინკუსტრირებული ბრინჯაოს ბალთა ცხენოსნის გამოსახულებით, კერამიკისა და მინის ნაწარმი და სხვ.