ორშაბათი, 26 ოქტომბერი, 2020
| | | |
 
დავით ბააზოვის სახელობის ქართულ-ებრაული ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
მისამართი: ანტონ კათალიკოსის ქ. 3
ტელ: +995 (32) 298 59 92
სამუშაო საათები: მიმდინარეობს რეორგანიზაცია