ორშაბათი, 15 ივლისი, 2024
| | | |
 

ნაბადი - სტილიზებული ფოლკლორის თეატრი
მისამართი: რუსთაველის გამზ. 19
ტელ: +995 (32) 298 99 91
ელ_ფოსტა: nabaditheatre@yahoo.com
ვებ გვერდი: www.nabadi.ge