ორშაბათი, 02 ოქტომბერი, 2023
| | | |
 

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული აკადემიური თეატრი
მისამართი: მარჯანიშვილის ქ. 8
ტელ: +995 (32) 295 40 01
ფაქსი: +995 (32) 295 40 01
ელ_ფოსტა: info@marjanishvili.ge
ვებ გვერდი: www.marjanishvili.ge