პარასკევი, 24 მარტი, 2023
| | | |
 

სომხეთის რესპუბლიკა - საელჩო; საკონსულო.
მისამართი: ტეტელაშვილის ქ. 4
ტელ: +995(32) 295 17 23; +995(32) 295 94 43; +995 (32) 295 09 77
ფაქსი: +995(32) 296 42 87
ელ-ფოსტა: armemb@caucasus.net

სამუშაო საათები: 10:00 - 18:00