პარასკევი, 24 მარტი, 2023
| | | |
 

ლიტვის რესპუბლიკა - საელჩო; საკონსულო.
მისამართი: აბულაძის ქ. 25
ტელ: +995 (32) 291 29 33, +995 (32) 225 81 00
ფაქსი: +995 (32) 222 17 93
ელ-ფოსტა: amb.ge@urm.lt
ვებ-გვერდი: www.litva.ge

სამუშაო საათები: 09:00- 18:00