ხუთშაბათი, 27 თებერვალი, 2020
| | | |
 

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
მისამართი: ნ. ჩხეიძის ქ. 38
ტელ: +995 (32) 294 37 63
ფაქსი: +995 (32) 294 37 68
ელ-ფოსტა: delegation-georgia@ec.europa.eu
ვებ-გვერდი: eeas.europa.eu/delegations/georgia