ხუთშაბათი, 27 თებერვალი, 2020
| | | |
 

დანიის სამეფოს საპატიო საკონსულო
მისამართი: ნიკოლაძის ქ. 7
ტელ: +995 (32) 299 81 15; +995 (577) 74 40 01
ფაქსი: +995 (32) 292 35 33
ელ-ფოსტა: esben.emborg@gmail.com