კვირა, 12 ივლისი, 2020
| | | |
 

ფედექსი
მისამართი: წამებულის გამზ. 39
ტელ: +995 (32) 274 82 40
ფაქსი: +995 (32) 274 89 39
ელ-ფოსტა: fedexge@post.ge
ვებ-გვერდი: www.fedex.com