კვირა, 12 ივლისი, 2020
| | | |
 

სილქნეტი
მისამართი: წინამძღვრიშვილის ქ. 95
ტელ: +995 (32) 2 100 100
ფაქსი: +995 (32) 291 13 33
გაერთიანებული ტელეკომი - საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სივრცეში წამყვანი კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მომსახურებას სთავაზობს.

გაერთიანებული ტელეკომის მიზანია აბონენტები უზრუნველყოს მაღალხარისხიანი სატელეკომუნიკაციო მომსახურებით, მუდმივად შესთავაზოს მათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მრავალფეროვანი, განახლებული მომსახურებები.
გაერთიანებული ტელეკომის პოლიტიკა ყოველთვის იყო და არის აბონენტებზე ორიენტირებული. ჩვენი უმთავრესი მიზანი და პრინციპი აბონენტებისათვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნაა. ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილი აბონენტები კი გაერთიანებული ტელეკომის ყველაზე დიდი მიღწევა და მომსახურების მუდმივი განახლებისა და სრულყოფის სტიმულია.