შაბათი, 30 მაისი, 2020
| | | |
 

თრანსლეიტ სერვისე
მისამართი: გალაქტიონის ქ. 3/5
ტელ: +995 (32) 299 05 77; +995 (571) 99 05 77
ფაქსი: +995 (32) 299 05 77
ელ-ფოსტა: contact@translateservice.ge
ვებ-გვერდი: www.translateservice.ge

თარგმნა ყველა ენაზე ნოტარიული დამოწმებით; ტექნიკური, იურიდიული, სამედიცინო და ა.შ. ტექსტების თარგმნა; თარჯიმნები და გიდებით მომსახურება.