პარასკევი, 27 ნოემბერი, 2020
| | | |
 
გართობა: აჭარა – სამორინე
მისამართი: 26 მაისის მოედანი 1
ტელ: +995 (32) 233 45 20
ფაქსი: +995 (32) 233 45 20
ვებ-გვერდი: www.casinoadjara.com