კვირა, 12 ივლისი, 2020
| | | |
 
სილამაზე, Spa: ალდო კოპოლა – სილამაზის სალონი
მისამართი: აბაშიძის ქ. 41
ტელ: +995 (32) 225 10 52, +995 (32) 225 10 53
ელ-ფოსტა: info@aldocoppola.ge
ვებ-გვერდი: www.aldocoppola.ge