ხუთშაბათი, 26 ნოემბერი, 2020
| | | |
 
ბარები, კლუბები: დონატი ენდ მორი
მისამართი: აბაშიძის ქ. 10/12
ტელ: +995 (32) 225 14 66
ელ-ფოსტა: donutstop@donutstop.ge
სამზარეულო: ამერიკული   
სამუშაო საათები: 08.30 - 21.00   
VISA    MASTER    MAESTRO    
 
გართობა:
ფონური მუსიკა